« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3-2020---ozv-o-mistnim-poplatku-ze-vstupneho.pdf (330,79 kB)
OBEC MALENOVICE Zastupitelstvo obce Malenovice Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č.312020,o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Malenovice se na svém zasedání dne 25.6.2020 usnesením č.11.11 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> v
<br> 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Malenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-Ii v ceně vstupného obsažena.2
<br> Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 8 dnů před jejím konáním <.>
<br> V ohlášení poplatník dále uvede4
<br> 1 g 15 odst.1 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
<br> 2 Š 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> “* 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (5)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> d...

Načteno

edesky.cz/d/3981133

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz