« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1-2020---obecne-zavazna-vyhlaska-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf (1 159,72 kB)
OBEC MALENOVICE Zastupitelstvo obce Malenovice Obecně závazná vyhláška obce Malenovice č.1I2020,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Malenovice se na svém zasedání dne 25.6.2020 usnesením č.11.9 usneslo vydat na základě © 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních popíatcích"),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcich (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dáte jen „tato vyhláška“):
<br> (1)
<br> č|.1 Úvodní ustanovení Obec Malenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Malenovice.1
<br> C!.2 Předmět poplatku a poplatník Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dáíejen „pOplatník“).3
<br> 1 g 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2154 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 g 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> či.3 Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství,která jsou uvedena jmenovitě
<br> v příloze č.1 (parc.čísla) a graficky vyznačena na mapě v příloze č.2.Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky <.>
<br> či.4 Ohlašovací povinnost Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením u...

Načteno

edesky.cz/d/3981131

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz