« Najít podobné dokumenty

Obec Libá - Záměr obce Libá pronajmout nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Obec Libá
<br> Libá 220,351 31
<br> Č.j.:OÚL/STAR/224 /2020 v Libé 30.6.2020
<br> Z A M E R obce Libá pronajmout nemovitý majetek zveřejněn podle 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> Obec Libá zveřejňuje ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů uvedený záměr:
<br>.Schváleno usnesením zastupitelstva č.166/ 06/2020 - záměr pronájmu části p.p.č.2771- 50 m2,k.ú.Libá ve vlastnictví obce Libá
<br> Věra Votíkov/á starostka obce
<br> Vyvěšeno : 30.6.2020
<br> Sejmutí :

Načteno

edesky.cz/d/3981129

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz