« Najít podobné dokumenty

Obec Pasohlávky - Obec Pasohlávky: Zveřejnění záměru obce č. 11/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pasohlávky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Pasohlávky: Zveřejnění záměru obce č. 11/2020
Zveřejnění záměru obce č.11/2020
<br> Obec Pasohlávky se sídlem Pasohlávky 1,PSČ 691 22,IČ 00283461
<br> v souladu s ustanovením š 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění
<br> zveřejňuje záměr
<br> a dp ro XXX z vlastnictví Obce Pasohlávky pozemek v k.ú.Pasohlávky parc.č.5051/89,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 50 mz,zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno — venkov.Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem obce Pasohlávky na svém zasedání dne 26.2.2020,které stanovilo cenu pozemku 300 Kč/m2 <.>
<br> / 534 \__
<br> “';—\
<br> u O % CÉ—
<br> 5051/2 50%)
<br> 5052 2:5;
<br>.—
<br> 5249 = \ 5051/26 5093/1
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit do 15 dnů ode dne zveřejnění.Své sdělení doručte na podatelnu Obecního úřadu Pasohlávky,Pasohlávky 1,PSC 691 22 <.>
<br> V Pasohlávkách 30.6.2020
<br> —— (“WJŠÚÉ M/ <.>,<.> M rtma Dornmova,Dls._.starostka obce '! |_:— 31431 Vývěšeno: 30.6.2020 O! EFW.(3,41 „„
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/3981128

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pasohlávky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz