« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Odbor dopravy Dačice - Stanovení úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000200.pdf [1,94 MB]
Schéma řešení odbočky na Ostojkovice
<br> Součást stanoveni "nultého úřadu Dačice
<br> odboru dopravy a silničního hospodarstvi
<br> čJ-tammqnpeujuw adm: !&.C ?do
<br> podpis:
<br> SLV Standardní pracovní misto.Zůženi vozov- ky na jeden iizdní pruh.Řízení provozu | svéteinými signály <.>
<br> \.rýsrru'né světlo typu 1 I nebo značka umístěna na Iluorescencmm žlutoze- ieném podkladu.\: protisměru shodné
<br> řízeni dopravy pomoci semaforů.nebo regulovčíkú.<.>
<br> přična uzavéra jednostranným smérovacirnl deskaml
<br> ŠŽUB.„.<.>.Dodelna uzavera obouslrannyml smerovaqml
<br> deskann odstuo max.20m
<br> min.235 i
<br> 9 © T
<br> th 22
<br> (] pricina uzavéra zabranou minimálně 3 výstražná světla lypu 1
<br> NEBO
<br> řízenT dopravy pomocí semaforu nebo regulovčíkú
<br> U'l
<br> BZÚa 100 ?] opakování v pripade podpmé uzavéry dori!
<br> nez“ 300m po 300m- SGOm A1 Ú
<br> AW ©
<br> 200 300 f Bei-a 19 415- mm „QL ] 400 '“ („ (* ukzu “
<br> Součin-t.“ ovoni mmm-mnoho ara u nam.\\Vialit WWW'SNÍ GJ—šmtlmzqfufm adm: tiu—fra W %
<br> Schéma řešení značení v obci
<br> \\Vlallt
<br> Ý
<br> „p.D'
<br> unum-__-—_-------_(]-
<br> řízeni pracovníkem stavby nebo semaforem
<br> ZAČÁTEK OBCE
<br>.číst atlnovcnl ho úřadu Dačice odboru doprlvy a silničního hmpodáfam
<br> "'Uwfdssnižof os <.>,ada: 29.12.9qu
<br> ml
<br> Schéma řešení odbočky
<br> řízeni pracovníkem
<br> stavby nebo semaforem
<br> \\Vialit
<br> 9088 + Sl V
<br> BOZ B + OLV
<br> učni stanoveni ho úřadu Dačice odboru a silničního hmpodáfatvl “: bai,*“ Ulmem a“ Q&Q'Žoia m z
13917-20_OOP_PUP_VIALIT_opr.kom._II_408.pdf [0,30 MB]
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 29.června 2020 Telefon: 384 401 245
Spis č.: 1959-2020/PROM e-mail: siln.hosp@dacice.cz
Č.j.: DACI/13917/20/ODO Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
žadateli VIALIT SOBĚSLAV spol.s r.o <.>,Na Švadlačkách 478/II,392 01 Soběslav
<br> IČ: 14504456
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici II.třídy číslo 408,na silnici III.třídy č.15111 a 15214 při
provádění opravy mikrokoberce na silnici II/408 v km 20,570 – 23,120 po předchozím písemném
vyjádření majetkového správce komunikace,Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a příslušného
orgánu Policie ČR,DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Není stanovena <.>
<br> 2.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec ze dne 19.06 <.>
2020,č.j.KRPC-64843-1/ČJ-2020-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne
26.06.2020,bez č.j <.>
<br> 3.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení <.>
<br> 4.Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním,musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodní hrana
svislé d...

Načteno

edesky.cz/d/3981127

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz