« Najít podobné dokumenty

Obec Provodín - uzavírkou na sil.č. I/9 v Zahrádkách - rekonstrukce mostů ev. č. 9-042

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Provodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapazahradky0089.pdf (2.07 MB)
'.<.> Horní | % ' Zandov Libchava | * f,v \ á HRADKY,MOST EV.(3.\9—04 ;._ \.= * - „tsm ÚPLNA UZAVÍRKA 4.—6.'7.2020 _ “ _.<.>,<.> Novmy <.>,_) pod Ralskem,_/,ISlla,Ím I m Pertoltice? XXXXX O a \ ZXBZÚa pod Ralskem! X:X : “,<.> '“.- z * © před mostem \ n),;.L Sosnova,\ \ t \ _ / '— ISllb 'i _ “ “ " ' '? [Pllc *“ = B20a % "* f 3 \ - _ “ lBOl OH,—BH: IPIICQ ©3208 V „ Stvolínky_ _- „ \ ' „,<.>,3:1? „w,-“' ' — “ zoz C.I./JL <.>,' " “ \ z “ " ahrádky :; >:,H | "' SL \/ *“ oan,' yIsua : „_ ETE.BI" dl ' u _? \ Provodin.\ lzeve y,VUHMT.a “ Jestřebl *=_ a;; L,__ * Eg Vvlkn'.' _." Bukrn'd L „ ""— 171 HE | Chlum.„ „,i _ i » i „ „y ? - * Mm ] \- - “ \“ Bť'ldčl
<br> \ _' * > “I ' <.>
zahradkymost897.pdf (614.11 kB)
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 610 • fax: + 420 485 226 272
<br> e-mail:doprava@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br>
<br> odbor dopravy
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA
E-MAIL
<br> LIBEREC
<br> KULK 46856/2020/280.8/Tk Mgr.Luboš Tomíček/904
<br> lubos.tomicek@kraj-lbc.cz
<br> 23.června 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil.č.I/9
<br> v Zahrádkách - rekonstrukce mostů ev.č.9-042 a ev.č.9-043
(z hlediska veřejné linkové dopravy)
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,Odbor dopravy (dále jen OD KÚ LK),jako dotčený dopravní úřad
<br> dle ust.§ 34 odst.1 písm.b) a § 11 odst.1 zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o SD),a dle ust.§ XX odst.1 písm.g) Vyhlášky Ministerstva
<br> dopravy ČR č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br>
<br> níže uvádí souhlas dopravního úřadu,na základě žádosti firmy SaM silnice a mosty a.s <.>,která je
<br> zároveň i stavebníkem,k úplné uzavírce na sil.č.I/9 v Zahrádkách,z důvodu osazení mostních
<br> provizorií,v termínu:
<br> Most ev.č.9-042
<br> od 04.07.2020 (sobota) do 06.07.2020 (pondělí)
<br> (termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
<br>
<br> Most ev.č.9-043
<br> od 10.07.2020 (pátek) do 12.07.2020 (neděle)
<br> (termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)
<br>
<br>
<br>
<br>
KULK 46856/2020
<br> Souhlas DÚ s uzavírkou
<br> (veř.doprava)
<br>
<br> 2/4
<br> OD KÚ LK souhlasí s předmětnou úplnou uzavírkou v obou jejích etapách při splnění níže
<br> uvedených požadavků týkajících se veřejné linkové dopravy,které vyplývají z níže uvedených
<br> skutečností:
<br>  Úplnou uzavírkou v ob...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Provodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz