« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - Obecně závazná vyhláška obce Perná č. 1/2020, o regulaci hlučných činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č.1 /2020
<br> obce Perná
<br> o regulaci hlučných činností
<br> Zastupitelstvo obce Perná se na svém zasedání dne l7.června 2020 usnesením č.10 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností <.>
<br> Čl.I Předmět a cíl OZV
<br> 1.Předmětem této OZV je regulace činností v nevhodnou denní dobu,která by svou činností mohly narušit veřejný pořádek v obci Perná,nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci <.>
<br> 2.Činnosti,která by svou hlučností mohla narušit veřejný pořádek je provoz plašičů ptáků nebo zvěře pracujících s akustickým účinkem např.plynová děla,palné zbraně,zařízení napodobující křik dravců apod.(dále jen „plašiče“) mimo vymezenou dobu a jejich používání nad limit stanovený touto OZV <.>
<br> 3.Cílem této OZV je zabezpečit některé záležitosti veřejného pořádku v obci Perná a to ochranu osob před nadměrným hlukem V nevhodnou dobu a v nevhodných místech <.>
<br> Č1.2
<br> Regulace hlučných činností
<br> Provoz plašičů se zakazuje v celém k.ú.Perná v době od _ hodin do.hodin <.>
<br> 2.Maximální přípustná frekvence provozu plašičů činí 15 výstřelů či jiných akustických účinků z jednoho plašiče za hodinu tj.s minimálním intervalem 4 min.Použití plašičů nad stanovenou frekvenci je zakázáno <.>
<br>.—
<br> Čl.3
<br> Učinnost
<br> Tato OZV nabývá platnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení <.>
<br>.- ff
<br> tm \„k__ Y/Čx
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> místostarosta starosta obce v v X v V ' Vyveseno na uredm desce dne: 0 B E C P E R N A
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 691 86 Perná

Načteno

edesky.cz/d/3981124

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz