« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - Řád veřejného pohřebiště obce Perná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště obce Perná
Obec Perná
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 5 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
<br> vydává v souladu s ustanovením & 19 citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště obce Perná
<br>.Zastupitelstvo obce PERNÁ ve smyslu 5 84 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Perná dne 17.června 2020,pod číslem usnesení 9 <.>
<br>.Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně ze dne 3.června 2020,vydaného pod č.j.: JMK 76277/2020
<br> Clánek 1 Uvodní ustanovení.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
<br>.Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Perná,IČ:00283487,se sídlem: Perná 294,691 86 Perná,zastoupená starostou obce <.>
<br> Článek 2 Působnost řádu pohřebiště
<br>.Vysvětlení zkratek pojmů:
<br> a) Řád — Řád veřejného pohřebiště <.>
<br> b) Provozovatel pohřebiště —vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu 5 16 odst.1 zákona o pohřebnictví <.>
<br>.Vymezení často používaných pojmů:
<br> a) Hrobové zařízení - např.pomník,náhrobek,rám,krycí deska,stéla nebo jiná ozdoba hrobu,které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc) <.>
<br>.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v k.ú.PERNÁ,(dále jen pohřebiště),na parcelách číslo: 843,844/2,jehož součástí jsou:
<br> !.místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
<br> II.místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
<br> 4.Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny zdí <.>
<br> 5 <.>
<br> Řád je závazný pro provozovatele — obec,a dále pro subjekty,zajišťující pohřební služby,pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů,nájemce hrobových a urnových míst,objednatele a zhotovitele služeb,návštěvníky pohřebiště včetně os...

Načteno

edesky.cz/d/3981123

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz