« Najít podobné dokumenty

Obec Pernarec - Závěrečný účet včetně účetní závěrky DSO Mikroregionu Hracholusky za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pernarec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
ZÁVĚREČNÝ ÚČET VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION HRACHOLUSKY
<br> zarok 2019
<br> 1.Výsledek hospodaření Mikroregionu Hracholuskyk 31.12.2019 2.Hospodaření s majetkem za rok 2019 3.Zprávao inventarizaci majetku k 31.12.2019
<br> 4.Finanční vypořádání dotací k 31.12.201 9
<br> 5.Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k31.12.2019
<br> - součást účetní závěrky 2019
<br> 6.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby k 31.12.2019
<br> 7.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019 - součást účetní závěrky 2019
<br> 8.Rozvaha sestavená k 31.12.2019 - součást účetní závěrky 2019
<br> 9.Příloha sestavená k 31.12.2019 - součást účetní závěrky 2019
<br> Přílohy (3.2,3,4,5,6,7,8 a 9 pro obsáhlost nejsou vyvěšeny na úředních deskách členských obcí,ale jsou uveřejněny v plném znění na internetových stránkách DSO - www.mikroregionhracholusky.cz.V listinné podobě je Závěrečný účet DSO k nahlédnutí v sídle regionu - obec Úlice,Úlice čp.50,330 33 Město Touškov
<br> Připomínky k Návrhu ZU mohou občané uplatnit písemně do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> _ ' „ „f Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: jc; & ' „ČÍM
<br> - / Sejmuto na úřední a elektronické desce dne: Jy & M/7
<br> Hracholusky - ZÚ 2019 - přílohy 1 - k vyvěšení proStlÉeka 1 úvod
<br> Příloha Š.1
<br> záv'reč 'hoú't iror '
<br> acholusk za r
<br> 01 9 Výsledek hospodaření Mikroreqionu Hracholusky v tis.Kč k 31.12.201 9 Org./kap Příjmy SR UR skutečnost % tř.2 Nedaňové příjmy 0,10 0,10 0,10 100,00% 001 4121 členské příspěvky obcí 55,07 55,07 55,07 100,00% příjmy c e I k e m 55,17 55,17 55,17 100,00% Org./kap Výdaje SR UR skutečnost % 100 provozní výdaje regionu 40,00 40,00 19,69 49,00% výdaje c el k e m 40,00 40,00 19,69 49,00% saldo příjmů a výdajů 15,17 15,17 35,48 financování z volných prostředků -15,17 -15,17 -35,48 STAV NA BANKOVNÍM účru K: 31.12.2019 Základní běžný účet 399 548,59 Kč celkem na bankovním účtě 399 548,59 Kč
<br> Výsledek hospodařen...

Načteno

edesky.cz/d/3981121


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pernarec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz