« Najít podobné dokumenty

Obec Žabeň - Mimořádné opatření KHS MSK v Ostravě číslo - 10 a 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne_opatreni_c_11_2020_MSK.pdf (390.74 kB)
Mimořádné opatření č.11/2020
<br> Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br>
<br>
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně
<br> příslušný správní úřad podle § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o
<br> změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č.258/2000
<br> Sb.“) ve smyslu § 82 odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb.ve spojení s § 69 odst.1 písm.i) a § 69
<br> odst.2
<br> n a ř i z u j e
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území celého
<br> Moravskoslezského kraje
<br> 1.v povinnosti všech osob zaměstnávajících
- přeshraniční pracovníky nebo
- občany Evropské unie,kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické
<br> činnosti <,>
<br> (dále jen „zaměstnavatel“)
<br> zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele <,>
<br> pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli,pro něhož vykonávají práci <,>
<br> jedenkrát za 10 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s
<br> negativním výsledkem.Test nesmí být starší než 4 dny <.>
<br>
<br> 2.v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos <,>
ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření
<br> kapének,a to:
<br> - ve všech vnitřních prostorách staveb,ve kterých dochází ke konání hromadných akcí s účastí
nad 100 osob
<br>
<br> 3.v zákazu pohybu a pobytu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve
smyslu § 19 odst.1 zákona č.258/2000 Sb <.>,s výjimkou stravovacích služeb,bez
<br> ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka <,>
<br> šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to:
<br> - při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru
<br>
<br>
Čl.I...
Mimoradne_opatreni_c_10_2020.pdf (422.11 kB)
Mimořádné opatření č.10/2020
<br> Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br>
<br>
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně
<br> příslušný správní úřad podle § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o
<br> změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č.258/2000
<br> Sb.“) ve smyslu § 82 odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb.ve spojení s § 69 odst.1 písm.i) a § 69
<br> odst.2
<br> n a ř i z u j e
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí <,>
<br> Frýdek-Místek,Frýdlant nad Ostravicí,Jablunkov,Bohumín,Havířov,Karviná,Orlová,Český Těšín <,>
<br> Třinec a všech obcí,pro které vykonávají rozšířenou působnost
<br> 1.v zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení <,>
pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky covid-19 <,>
<br>
<br> 2.v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje
lůžková péče,s výjimkou:
<br> - přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení <,>
<br> - návštěv nezletilých pacientů <,>
<br> - návštěv pacientů s omezenou svéprávností <,>
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
<br> onemocnění <.>
<br>
3.v provedení RT-PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních,ve
kterých se poskytuje lůžková péče,s výjimkou:
<br> - pacientů,kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS
CoV-2,který není starší než 4 dny <,>
<br>
<br> 4.v nařízení provedení testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních,ve
<br> kterých se poskytuje lůžková péče,pomocí RT-PCR/Rapid testů s výjimkou:
<br> - zaměstnanců,kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR nebo Rapid testu
na přítomnost SARS ...

Načteno

edesky.cz/d/3981113

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žabeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz