« Najít podobné dokumenty

Obec Maršov - Usnesení ze zasedání ZO 25.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Maršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO z 25.6.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2020
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX
<br> Obecní zastupitelstvo schválilo usnesením č.: X — určení zapisovatele - XXXXXX XXXXXX
<br> X — určení ověřovatelů zápisu — XXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX
<br> X - program zasedání zastupitelstva
<br> X - závěrečný účet obce za rok 2019 <.>
<br> 5 - účetní závěrku obce za r.2019
<br> 6 - vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku par.č.1522 k.ú.Maršov u Vev.Bítýšky o celkové výměře 79 m2
<br> 7 - vyhlášení záměru směny části pozemku p.č.73 k.ú.Maršov u Vev.Bítýšky o výměře168 m2 v soukromém vlastnictví za část pozemku p.č.1479/1 k.ú.Maršov u Vev.Bítýšky o výměře 168 m2 ve vlastnictví obce Maršov u Vev <.>
<br> 8 - smlouvu o odběru a odstraňování odpadu s KTS EKOLOGIE s.r.o <.>
<br> 9 — usnesení v tomto znění: ZO souhlasí se změnou názvu ze současného „Maršovské jezírko“ na „Kaolinové jezírko“ v kú Maršov u Veverské Bítýšky p.č.373 za podmínky,že obci nevzniknou s případným schválením této změny příslušnými institucemi žádné finanční náklady <.>
<br> 10 — smlouvu s EON Distribuce 0 věcném břemeni č.: NM — 014330058350/001 11 - smlouvu s E.ON Distribuce,a.s.č.: NM- 001030057984/001-ELQA () smlouvě bu- douci o zřízení věcného břemene <.>
<br> 12 - nový ceník kopírování a laminování pro občany na OÚ platného od 1.7.2020 V Maršově dne: 30.6.2020
<br> Vyvěšeno dne: 30.6.2020
<br> Sňato dne:
<br> f Sl %É !%.<.>.<.>.<.> gf“ ŽW má? deněk XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX starosta obce místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/3981110

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Maršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz