« Najít podobné dokumenty

Obec Okrouhlo - KÚPK - Rozhodnutí č.k. PK-ŽP/9985/20 o udělení výjimky D3 Praha - Václavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okrouhlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚPK - Rozhodnutí č.k. PK-ŽP/9985/20 o udělení výjimky D3 Praha - Václavice
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> 1
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/9985/20
Spis.zn.: ZN/560/ŽP/19
Počet listů: 23
Počet příloh: 6
Počet listů příloh: 2 (3 strany)
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
(dále i XXX „správní orgán“) věcně příslušný podle § XXa odst.X písm.h) zákona
č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZOPK“),a místně příslušný na základě usnesení Ministerstva životního
prostředí č.j.: MZP/2018/500/2236 ze dne 8.2.2019,rozhodl o žádosti účastníka řízení
podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),právnické osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
se sídlem Na Pankráci 56,Praha 4,IČO: 65993390 (dále jen „držitel výjimky“) <,>
zastoupené právnickou osobou PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO: 45272387,se sídlem
K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,na základě žádosti ze dne 4.7.2018 o povolení
výjimky podle ust.§ 56 ZOPK ze zákazů stanovených v ust.§ 49 odst.1 ZOPK
k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin (dále také jen „ZCHDR“) a v ust.§ 50
odst.1 a 2 ZOPK k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů
(dále také jen „ZCHDŽ“) pro realizaci stavby dálnice dle projektové dokumentace (PD):
„D3 0301 – 0303 Praha – Václavice,PRAGOPROJEKT,2016“ v k.ú.Benešov
u Prahy,Břežany u Lešan,Dolní Jirčany,Dunávice,Hodkovice u Zlatníků,Hostěradice <,>
Chářovice,Chleby u Týnce nad Sázavou,Chlístov u Benešova,Chrášťany u Benešova <,>
Jesenice u Prahy,Jílové u Prahy,Kamenný Přívoz,Krňany,Krusičany,Lešany nad
Sázavou,Libeň u Libeře,Libeř,Luka pod Medníkem,Maskovice,Netvořice,Okrouhlo <,>
Petrov u Prahy,Psáry,Úročnice,Václavice u Benešova,Zlatníky u Prahy takto:
<br> I.podle ust.§ 51 odst.3 ZOPK pro realizaci stavby dálnice dle PD: „D3 0301
– 0303 Praha – Václavice,PRAGOPROJEKT,2016“ část žádosti
o povolení...

Načteno

edesky.cz/d/3981080

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okrouhlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz