« Najít podobné dokumenty

Obec Komorní Lhotka FM - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komorní Lhotka FM.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE :.; 1_,<.> _ <.>,<.>.354 <,>
<br> ODBOR DOPRAVY Bílé“ ' ""““",: Jablunkovská160,739 61 Třinec ÚU/ 000579130 řJp/L -,— — -.<.> í*'i"_£r,- _.2„3__P.1,_ZUZD M)? fi ČÍSLO Jenn.: MMT/D4682/2020/Do/Ba SPIS.zn.: MMT/70600/2019/Do/Ba VYŘIZUJE: lng.XXXX XXXXXXXXX TELEFON: XXX XXX XXX E-MAIL: epodatelna©trineckocz DATUM: XXXX—XX—XX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ oeecnÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Třince,Odbor dopravy,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení o opatření obecné povahy podle 5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb.Správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(_dále jen „správní řád ),na základě návrhu společnosti JANKOSTAV s.r.o <.>,se sídlem Stěpaňákova 714/31,Kunčice,719 00 Ostrava,lČO 25855581,(dále jen „žadatel"),ze dne 13 12.2019,doplněné dne 30 12.2019 a 20.01 2020,po projednání s dotčeným orgánem Policii České republiky,Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,územní odbor Frýdek- Místek,dopravní inspektorát Třinec,Frýdecká 848,739 61 Třinec,jak dokládá stanoviskoc ' c.j KRPT- 299636- 2/ČJ- 2019- 070208 ze dne 30 12.2019,po projednání s vlastníkem místních komunikací — obci Komorní Lhotka,jak dokládá vyjádření ze dne 18.12 2019 postupem podle 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> vydává opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Komorní Lhotka <,>
<br> kterým bude označeno dopravní omezení — jednostranné zúžení vozovky a označení pracovního místa na místní komunikaci umístěné na pozemku parc.č.2995/1 vk.ú.Komorní Lhotka,v lokalitě u evangeíického kostela,v rozsahu:
<br> 1) Termín přech...

Načteno

edesky.cz/d/3981019

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komorní Lhotka FM      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz