« Najít podobné dokumenty

Obec Jeníkov - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeníkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-situace.pdf
Železniční trať Litvínov - Oldřichov u Duchcova - rekonstrukce železniční trati - upozornění na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení
<br> Háj u Duchcova— silnice III/25612 - P1986
<br> p4 Jeníkov - silnice III/25613 - P1985
<br> / v //
<br> Z,<.>
<br> /' (&%,//
<br> "?
<br> P4
<br> IP 22 POZOR
<br> pom PŘEJĚZDOVÉ ZARIZENI A NENÍ v ČINNOSTI
<br> ZNAČKY nusi s.r.o.\\\\\
vv-oop-mgmt-063849-2020-od-hum-dz-pr.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br>
Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
<br> MgMT/063849/2020
OD/Hum/DZ-PŘ
<br> Ing.I.Humlová /417 510 590
<br> humlova@teplice.cz
<br> 29.06.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br>
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> v platném znění (dále jen „zákona“),na základě podaného podnětu: Elektrizace železnic Praha a.s.<,>
<br> Praha 4-Nusle,nám.Hrdinů 1693/4a,140 00,IČ: 471 15 921 (na základě plné moci p.Jana
Fejfarová,nar.: 23.09.1982,Křižíkova 120/10,Dubí 417 01),ze dne 18.06.2020 a po projednání
<br> s dotčeným orgánem,tj.Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství Ústeckého kraje,jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil
<br> pod č.j.KRPU-100770-1/ČJ-2020-040906 dne 18.06.2020 a v souladu s § 77 odst.5 zákona a § 171
<br> a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné
<br> povahy:
<br>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> na železničních přejezdech ev.č.P 1985,k.ú.Jeníkov u Duchcova a k.ú.Duchcov,P 1986,k.ú <.>
<br> Duchcov a k.ú.Háj u Duchcova
<br> spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení:
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření
<br> z důvodu rekonstrukce železniční trati budou přejezdová zabezpečovací zařízení na dotčených
<br> železničních přejezdech ve stanoveném termínu dočasně vypnuta z činnosti
<br>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu
dopravního značení,které je nedílnou součástí tohoto...

Načteno

edesky.cz/d/3980986

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jeníkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz