« Najít podobné dokumenty

Obec Sobůlky - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu při stavbě II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž.… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sobůlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_796740854_1_II-422 Svatobořice - Mistřín - křiž.s II-380 - - SITUACE DIO.pdf [9,21 MB]
II/3
80
<br> II/4
22
<br> II/419
<br> II/431
<br> III/4311
6
<br> III/432
<br> I/54
<br> I/54
<br> B24
a
<br> E13
<br> MIM
O
<br> OBS
LUH
<br> U
<br> DOP
RAV
<br> Y
<br> IS11b
IS11b
<br> Sv <.>
<br> B1
E13
Z2 MIMO VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> IDS JMK A IZS
<br> MIMO VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> IDS JMK A IZS
<br> POZOR
<br> IP22
<br> IS11b
KYJOV
<br> B4
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> A15
<br>
<br> II/3
80
<br> II/4
22
<br> II/419
<br> II/431
<br> III/4311
6
<br> III/432
<br> I/54
<br> I/54
<br> B24
a
<br> E13
<br> MIM
O
<br> OBS
LUH
<br> U
<br> DOP
RAV
<br> Y
<br> IS3c
<br>
5
<br> 4
<br> IS3c
IS3c
<br> B4
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br>
<br> II/4
22
<br> III/4259
<br> POZOR
<br> IP22
<br> B4
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br>
<br> IZ
4a
<br> IZ4b
<br> "H
ovorany,rozc."
<br> "H
ov
<br> or
an
<br> y <,>
r
<br> oz
c <.>
<br> "
<br> 0 m
<br> 10
m
<br> C4b
<br> -5 m
<br> -10 m
<br> V5
<br> IZ4b
<br> IZ4b
<br> IZ4a
<br> IZ4a
<br> -50 m
<br> -135 m
<br> IS
3d
<br> IS
3d
<br> V5
<br> 0
m
<br> -5
m
<br> -1
0
<br> m
<br> V5
<br> 50
-1
<br> 00
m -
<br> 20
0
<br> m -3
00
<br> m
<br> -4
00
<br> m
<br> -6
00
<br> m
<br> 70"H
ov
<br> or
an
<br> y <,>
r
<br> oz
c <.>
<br> "
<br> "H
ovorany,rozc."
<br> 0 m
<br> -10 m
<br> -60 m
<br> -110 m
<br> min.3,0m
<br> m
in
<br>.3
<,> 0
<br> m
<br> B4
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> K
yj
<br> ov
<br> II/380
<br> II/
38
<br> 0
<br> II/
42
<br> 2
<br>
<br> IZ
4a
<br> IZ4b
<br> "H
ovorany,rozc."
<br> "H
ov
<br> or
an
<br> y <,>
ro
<br> zc
<.> "
<br> 0 m
-5 m
<br> -10 m
<br> V5
<br> IZ4b
<br> IZ4a
<br> -50 m
<br> -135 m
<br> IS
3d
<br> IS
3d
<br> P6
fluo
<br>.E2b
<br> STO
P
<br> V5
<br> 0
m
<br> -5
m
<br> -1
0
<br> m
<br> V5
<br> 50
<br> -1
70
<br> m
<br> -2
70
<br> m
<br> -3
70
<br> m
<br> -4
70
<br> m
<br> 70
<br> "H
ov
<br> or
an
<br> y <,>
r
<br> oz
c <.>
<br> "
<br> "H
ovorany,rozc."
<br> B24
a
<br> B24b
<br> 0 m
<br> -10
m
<br> -15
m
<br> -65
m
<br> -115
m
<br> min.3,0m
<br> min.3,0m
<br> B4
<br> LEGENDA:
<br> A15
K
yj
<br> ov
<br> II/380
<br> II/
38
<br> 0
<br> I...
priloha_796740854_0_2020-13619.pdf [0,14 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
22.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Spis zn.: OSDŽA 13619/2020/348
č.j.: OSDŽA76848/20/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 22.6.2020
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 22.6.2020 podal:
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice
<br> v zastoupení
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694,615 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při provádění stavebních prací při stavbě:
II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž.s II/380
<br> dopravní značení na silnicích II <.>,III.tříd a MK,dle situace přechodného dopravního značení
zpracovaného firmou ZNAKOM s.r.o <.>
<br> na: silnici č.II/380,II/419,III/41923,III/41922,III/41924,II/381,III/41919,III/43115,II/431 <,>
III/0549,II/432,II/422,II/4255,III/43116 a MK v k.ú.Svatobořice-Mistřín,Šardice <,>
Hovorany,Násedlovice,Uhřice,Žarošice,Archlebov,Ždánice,Strážovice,Sobůlky <,>
Kyjov a ...

Načteno

edesky.cz/d/3980969

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sobůlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz