« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, právník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mesto-studenka-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pravnik.pdf
MĚSTO STUDÉNKA
<br> tajemník městského úřadu nám.Republiky 762,742 13 Studénka
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č.11/2018 na obsazení pracovního místa
<br> PRÁVNÍK
<br> s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
<br> Druh práce: právník
<br> Odbor městského úřadu: vnitřních věcí
<br> Místo výkonu práce: město Studénka,Městský úřad Studénka Počet obsazovaných míst: 1
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou — dlouhodobý zástup zaměstnance
<br> Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem
<br> Zařazení: úředník
<br> Platové zařazení: 11.platová třída (platový stupeň a platový tarif podle délky započítatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku vsouladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o zaměstnance <.>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> - výkon komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech státní správy a samosprávy v působnosti města <,>
<br>.provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního samosprávného celku <,>
<br> - výkon dílčích legislativních prací a právních činností v oboru státní správy a samosprávy <,>
<br>.výkon funkce předsedy komise k projednávání přestupků ve svěřeném rozsahu <,>
<br>.výkon funkce předsedy škodní komise <.>
<br> Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda" <.>
<br> Předpoklady: dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Další předpoklady: orientace v legislativě související s vykonávanými činnostmi (zákon oobcích,občanský zákoník,správní řád,zákon o přestupcích,zákon o úřednících územ...

Načteno

edesky.cz/d/3980945

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz