« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mestsky-urad-bilovec-sdeleni-verejna-vyhlaska-c-j-mbc-59-19-dsh-al-1481-2018.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.listopadu 411/3 743 01 Bílovec
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.: MBC/58/19/DSH/Al 1481/2018 VYŘIZUJE: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: alexandraalcerova©bílovec.cz DATUM: 2.ledna 2019
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ s PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 1 1.<.> 5 2018 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,IČO 00095711,Úprkova č.p.795/1,Přívoz,702 00 Ostrava 2,středisko Nový Jičín,Suvorovova 525,Šenov u Nového Jičína,741 11 Nový Jičín,zastoupena na základě plné moci společností NELL PROJEKT s.r.<.> o,IČO 9209081,Plesníkova č.p.5559,760 05 Zlín 5 ohlášení na stavbu: Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov na pozemku parc.č.518,531,2406/1,2408/4,2420/109,2420/205,2420/208,2420/209,24201210,3072,3081,3097 v kat.území Butovice,2023/1,2033,2070/1,2070/6,2070/11,2070/12,2323,2421 v kat.území Pustějov <.>
<br> Posouzením záměru došel speciální stavební úřad k závěru.že ohlášení není úplně a nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,proto podle i) 107 odst.1 stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) vydal Usnesení ze dne 4.7.2018 pod č.j.MBC/18929/18/DSH/Al 1481/2018,kterým rozhodl o provedení stavebního řízení.V souladu s 5 107 odst.2 se podané ohlášení považuje za žádost o stavební povolení.Řízeníje zahájeno právní mocí usnesení o provedení řízení <.>
<br> Speciální stavební úřad zjistil,že podaná žádost trpí nedostatky,bez jejichž odstranění nelze vřízení pokračovat,proto v souladu s ustanovením & 1 11 odst.3 stavebního zákona vyzval žadatele,samostatnou výzvou č.j.MBC/18936/18/DSH/Al 1481/2018 ze dne 4.7.2018 k odstranění nedostatků žádostí a usnesením ze dne 4.7.2018 MBC/18946/18/DSH/A1 1481/2018 řízení přerušil a určil pro doplnění podkladů žádosti lhůtu do 31.8.2018.Tato lhůta byla prodloužena Usnesením ze dne 31.8.2018 pod č.j.MBC/23971/18/DSH/A1 1841/2018 do 31.1...

Načteno

edesky.cz/d/3980944

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz