« Najít podobné dokumenty

Město Litvínov - Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litvínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.19-0000921491/0100
<br> Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov,náměstí Míru 11,436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje
<br> *MELTX00SLQW4*
MELTX00SLQW4
<br>
<br>
Spis.zn.: OIRR/4577/2020/OTB
Čj.: MELT/44645/2020
<br> Vyřizuje: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: babeta.otcovska@mulitvinov.cz
<br> Datum: 29.06.2020
<br>
Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
<br>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný úřad dle
§ 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),zaslal městu Litvínov v souladu s § 10c odst.2 zákona
oznámení
<br>
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
<br> zpracovaný podle přílohy č.7 tohoto zákona a sděluje,že bude na jeho podkladě provedeno
zjišťovací řízení podle § 10d tohoto zákona <.>
<br> Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení na úřední desce krajského úřadu,tj.do 13.7.2020 na
adresu Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,Velká Hradební
3118/48,400 02 Ústí nad Labem <.>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout na internetových stránkách:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX v.r <.>
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
<br>
Vyvěšeno dne: 30.6.2020
Svěšeno dne: 15.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2020-06-30T07:13:52+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/3980934


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litvínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz