« Najít podobné dokumenty

Město Třemošná - MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu v k.ú. Senec u Plzně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třemošná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Tř.StO VV Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu v k.ú. Senec u Plzně
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ 0 7 6
<br> Sídliště 992,Třemošná PSČ 330 11 *“ STAVEBNÍODBOR Qř7/%;/ŠZT
<br> Č.j.: MUTE-1589/2020/STO/BHa Třemošná,dn „9.6.2020 Spis.zn.: 1342/2020/Háj '
<br> Vyřizuje: Hájková,tel.377921 181
<br> E-mail: bohumila.hajkova©tremosna.cz
<br> PharmDr.XXXXXXX XXXXXXX,Mrtník č.p.XXX,XXX XX Mrtník v zastoupení: Ing.et.Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Klíčovská č.p.XXX/XX,XXX XX Praha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Třemošná,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),Vúzemním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost ovydání rozhodnutí o změně umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 3.4.2020 podal
<br> PharmDr.XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Mrtník č.p.111,331 52 Mrtník v zastoupení: Ing.et.Ing.arch.XXXXX XXXXXX,ICO XXXXXXXX,nar.XX.X.1983,Klíčovská č.p.691/32,190 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního Opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.780/39 (orná půda) v katastrálním území Senec u Plzně <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - změna umístění RD na pozemku p.č.780/39 k.ú.Senec u Plzně
<br> - změna podmínky č.5 rozhodnutí sp.zn.: 3828/2013/Sch ze dne 15.1.2014 - - původně - stavební čára RD bude 5 m od hranice pozemku s komunikací
<br> - - nově - RD bude umístěn 4 m od hranice pozemku p.č.780/40,2,13 - 5,96 m od hranice pozemku p.č.780/7 vše k.ú.Senec u Plzně
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - RD bude umístěn 4 m od hranice pozemku p.č.780/40 a 2,13 - 5,96 m od hranice pozemku p.č.780/7 vše k.ú.Senec u Plzně
<br> H.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
...

Načteno

edesky.cz/d/3980922

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třemošná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz