« Najít podobné dokumenty

Obec Kunžak - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU „Zahrada MŠ KUNŽAK „Křídla motýlí“ “

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunžak.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [5561 KB]
Nov� slo�ka (3)/PROJEKTOV� DOKUMENTACE.pdf
<br>
A Průvodní zpráva
<br>
<br> A.1 Identifikační údaje
<br>
A.1.1 Údaje o stavbě
<br>
a) název stavby
ZAHRADA MŠ KUNŽAK „KŘÍDLA MOTÝLÍ“
<br>
b) místo stavby
<br>
Parc.č.3016,katastr území Kunžak,okres Jindřichův Hradec,Jihočeský kraj
<br>
<br>
c) předmět projektové dokumentace
<br>
Předmětem projektové dokumentace je návrh a provedení přírodní zahrady v části
zahrady MŠ,umístění naučných a herních prvků,nových výsadeb <.>
<br>
<br>
<br> A.1.2 Údaje o žadateli
<br>
a) jméno,příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Stavebníkem není fyzická osoba podnikající <.>
<br>
<br> b) jméno,příjmení,identifikační číslo osoby,místo podnikání (fyzická osoba podnikající <,>
<br>
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)
Stavebníkem není fyzická osoba podnikající <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
c) obchodní firma nebo název,identifikační číslo osoby,adresa sídla (právnická osoba)
<br> Obec Kunžak
<br>
náměstí Komenského 74
<br>
Kunžak 378 62
<br>
IČ: 00246964
<br>
DIČ: CZ 00246964
<br>
<br> A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
<br>
jméno,příjmení,obchodní firma,IČ,bylo-li přiděleno,místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název,IČ,adresa sídla (právnická osoba) <,>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Zahradní a krajinářský architekt
Projektová činnost ve výstavbě
Bořetín 73
394 70 Kamenice nad Lipou
<br> IČ: 67309721
www.cimburkova.cz
<br>
<br>
<br> A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
<br>
Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení <.>
<br>
<br> A.3 Seznam vstupních podkladů
<br>
Polohopisné a výškopisné zaměření území
Informace z CUZK
Konzultace s ředitelkou MŠ Kunžak
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
B - Souhrnná technická zpráva
<br>
B.1 Popis území stavby
<br>
Území stavby se nachází na pozemku parcelního čísla 3016.Jedná se o stávající zahradu
mateřské školy,plně využívanou dětmi <.>
Obec Kunžak se nachází v nadmořsk...

Načteno

edesky.cz/d/3980798

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunžak      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz