« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 110/2020 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

110_2020
MESTSKY URAD HORICE stavební úřad nám.Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice
<br> (:).j.: MUHC-SU/12786/2020/VA V Hořicích dne 26.6.2020
<br> G.Spisu: 11409/2020
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX
<br> E—maií: vankatova©horiceorg
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> (záměr byl posuzován podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o posuzování vlivů na Životní prostředí)
<br> USNESENÍ
<br> poznamenané do spisu
<br> OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Hořice,stavební úřad,pověřený podle ustanovení 5 131 odst.4 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu,vydaným dne 5.5.2020 pod spis.zn.OÚPSŘ 134/2020 0511,č.j.KULK 33818/2020 0512,jako obecný stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),vydal dne 11.6.2020 pod č.j.MUHC— SU/11516/2020/VA oznámení - zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby "Křižovatka Mileta" na pozemcích v katastrálním území Hradec Králové a Nový Hradec Králové <.>
<br> Žádost o zúžení rozsahu územního rozhodnutí č.4393,které bylo vydáno Magistrátem města Hradce Králové - odborem hlavního architekta,dne 19.10.2007 pod č.j.109740/06/HA/Ma,podalo dne 9.3.2020
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle,které zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,ICO 48266230,Vaňurova 505/17,460 02 Liberec 3 <.>
<br> Stavební úřad usnesením poznamenaným do spisu podle & 156 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů,opravuje v písemném vyhotovení shora uvedeného oznámení — zahájení řízení o změně územního rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výčtu uvolněných pozemků,uvedeného na konci str.3 a začátku str.4 tak,že text zřejmé ne5právnosti:
<br> ' „poz.parc.č.639/66,6...

Načteno

edesky.cz/d/3980780

Meta

Stavební informace   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hořice
14. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz