« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce správce budov a ČOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VÝZVA
<br>
<br>
Městský úřad Klecany
<br> zastoupený starostou města
<br>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
<br> správce budov a ČOV
<br>
<br> dle zákona č.262/2006 Sb.(zákoník práce) a nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr na dobu neurčitou
<br>
<br> Místo výkonu práce: Klecany
<br>
<br> Předpokládaný nástup: ihned
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> - kontrola stavebně-technického stavu městských budov a zajištění potřebných revizí <,>
kontrol a oprav
<br> - zajištění kontroly a provozu ČOV a městské kanalizace včetně potřebných revizí a
oprav a nezbytného výkaznictví
<br>
<br> Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru:
<br> * občan ČR
<br> * dosažení věku 18 let
<br> * způsobilost k právním úkonům
<br> * bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně
<br> odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za
<br> jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu
<br> nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <.>
<br>
<br>
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> - vyučen nebo SŠ obor strojní nebo elektro - výhodou
<br> - základní znalost práce na PC
<br> - praxe v oboru - výhodou
<br> - řidičský průkaz typu „B“
<br> - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
<br> - flexibilita
<br> - přesnost a spolehlivost
<br> - komunikační a organizační schopnosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
<br>
<br> * jméno,příjmení a titul uchazeče
<br> * datum a místo narození uchazeče
<br> * státní příslušnost uchazeče
<br> * místo trvalého pobytu uchazeče
<br> * číslo občanského průkazu
<br> * datum a podpis uchazeče
<br> * kontaktní údaje na uchazeče,telefon,e-mail
<br>
<br>
<br>
<br> K přihlášce uchazeč připojí:
<br> * životopis s uvedením údajů o...

Načteno

edesky.cz/d/3980530

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz