« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_201.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_201.pdf
1/2
<br> _ Mf M2 41/20 20 Salmům! “chinin u lagun! S ' ' ' v,Mtšgíšálíýjíoťžštg lic/I);í'iaaiřtíké Hory a Hulváky zna me "' O Vyh laser"
<br> úřad městského obvodu Vý bě rOVéh O řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.13/2020 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce bytový technik
<br> Charakteristika práce :
<br> Provádí kontroly domovního,bytového a nebytového fondu,zabezpečuje odstraňování zjištěných závad anedostatků,vede evidenci požadavků na opravy,zajišťuje opravy dle požadavků nájemníků prostřednictvím dodavatelských firem,vede harmonogram periodických revizí,zajišťuje jejich provedení a následné odstranění zjištěných závad,provádí kontroly provedených prací,vede evidenci provedených oprav na nákladových kartách,přejímá volné byty a nebytové prostory od nájemců,zajišťuje jejich opravy,předává je novým nájemcům,zodpovídá za správnost dodavatelských faktur po stránce věcné,zajišťuje provoz výtahů,preventivní údržby,provozních prohlídek,odborných prohlídek a zkoušek na výtazích v obytných domech,zajišťuje opravy výtahů většího rozsahu na základě objednávek,udržuje archiv k jednotlivým výtahům (projektová dokumentace,revizní knihy atd.) <.>
<br> Místo výkonu práce Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Předpoklady Dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Požadovaná kvalifikace Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání,stavební směr výhodou <.>
<br> Jiné požadavky.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů: - č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a 0 změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,- č.250/2000 Sb <.>,0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,<.> 183/2006 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,<.> 13...

Načteno

edesky.cz/d/3980479

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
14. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
10. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz