« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Zrušení mimořádného opatření k 1.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zrušení mimořádného opatření k 1.7.2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 1
<br> Praha 25.června 2020
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN
<br> *MZDRX01ASHCC*
MZDRX01ASHCC
<br>
ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
<br> ruší mimořádné opatření ze dne 19.června 2020,č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN <,>
a to s účinností ode dne 1.července 2020 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN
ze dne 19.června 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) byl s účinností ode dne 22.června
2020 všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos <,>
ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření
kapének,a to v určených prostorech a s něterými výjimkami <.>
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily
důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného
zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br> Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných
s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení povinností,které jsou předmětem
mimořádného opatření <.>
<br>
<br>
Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA
<br> ministr zdravotnictví
<br> podepsáno elektronicky
<br>
2020-06-29T09:44:40+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/3980467

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz