« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-Starý Lískovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-Starý Lískovec
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec
<br> vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
<br> „referent územního plánování a stavebního řádu“
<br> (stavebního úřadu)
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Pracovní poměr:
<br> na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek <.>
Místo výkonu práce:
<br> statutární město Brno,Úřad městské části města Brna,Brno-Starý Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno <.>
Charakteristika pozice:
zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu – vedení řízení,rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I.stupně na území městské části,provádění kontrolních prohlídek,nařizování příslušných opatření apod.Vyměřování správních poplatků <.>
Platové podmínky:
se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10,+ příplatky dle nařízení vlády) <.>
Termín odevzdání přihlášky:
31.07.2020
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví <,>
<br> · znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vše v platném znění <,>
· zkouška zvláštní odborné způsobilosti „pro výkon činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění“ – není pod...

Načteno

edesky.cz/d/3980465

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz