« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Medlánky - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Medlánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 19.června 2020
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN
<br> *MZDRX01AQGZ2*
MZDRX01AQGZ2
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 22.června 2020 do odvolání tohoto
<br> mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které
brání šíření kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště <,>
b) v prostředcích veřejné dopravy <,>
c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech,jestliže se daná osoba
<br> nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby,nejedná-li se o členy domácnosti <.>
<br> 2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu
<br> v prostorách,kde se provozuje dětská skupina,a pedagogické pracovníky v mateřské
škole a osoby pečující v dětské skupině <,>
<br> c) děti,žáky,studenty,účastníky vzdělávání,účastníky přijímacího řízení,členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve
školském rejstříku,osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb
v rámci jedné místnosti,pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m <,>
<br> d) studenty,účastníky přijímacího řízení,akademické pracovníky,členy zkušebních
komisí...

Načteno

edesky.cz/d/3980464

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Medlánky
01. 07. 2020
01. 07. 2020
01. 07. 2020
01. 07. 2020
01. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Medlánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz