« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holzova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holzova
Ma istrát města Brna 9 B R N 0 Odbor dopravy
<br> Č- J-: MMB/0236864/2020/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP- ZN-: XXXX/XD/MMB/XXXXXXX/XXXX/X TEL./E-MAlL: 542 174 612 / klimszova.gabrie|a©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 3 0 -Č.OZIQÚLO Úřířď městské části města Brna Brno-Líšeň „M Sejmuto dne: 46 - '? (%OM Jirava 2,628 00 XXXX XXX Horakove
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dálejen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci,ul.Holzova,Brno <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno - venkov,pod č.j.: KRPB-105992-1/ČJ-2020-0600Dl,ze dne 10.06.2020,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Holzova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace svodu kabelů pro nízké napětí na ul.Holzova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 04.07.2020 — 31.12.2020 (realizace cca 14 dní).Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno z...

Načteno

edesky.cz/d/3980462

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz