« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 25.června 2020 Č.j.: MZDR 1575712020—25/MIN/KAN
<br> |l||lll|l||||ll|l|llll||ll||l|l|||||||I|||l|l|ll||||l||||l||lll|l|ll|l
<br> MZDRXO'lASHCC
<br> ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 ve spojení s 5 943 odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br> ruší mimořádné opatření ze dne 19.června 2020,č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN,a to s účinností ode dne 1.července 2020 <.>
<br> Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 15757/2020-24/MlN/KAN ze dne 19.června 2020 (dále jen „mimořádné opatření") byl s účinností ode dne 22.června 2020 všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to v určených prostorech a s něterými výjimkami <.>
<br> Podle 5 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br> Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVlD-19 odpadly důvody pro nařízení povinnosti,které jsou předmětem mimořádného opatření <.>
<br> Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA ministr zdravotnictví
<br> podepsáno elektronicky
<br> Sakktt'm'zcýlmdpis - 296 2020 Cerlifikál autora FDÚPISU Jmem.Mgr cl Mgr Adam \'ojlšth.MHA Vydal.PuscSignum Quuhm-d (:.Plalnusl do -25 122020141d.<v-m>o Aim
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 19.června 2020 Č.j.: MZDR 157571202...

Načteno

edesky.cz/d/3980457

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz