« Najít podobné dokumenty

Obec Kunovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 8.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 8.7.2020
Zastupitelstvo obce Kunovice
V souladu s ustanovením § 103 odst.5.zákona 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Svolávám
<br>
<br> řádné zasedání zastupitelstva obce
<br> Zasedání se uskuteční ve středu 8.7.2020 od 18 hodin v sále hostince Na Rozcestí
<br>
Program jednání:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
<br> 3.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene a smlouva o právu
<br> provést stavbu č.IP-12-8026200_001 s ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> 5.Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům zapsaných na LV č.269 v k.ú <.>
<br> Komárno
<br> 6.Program rozvoje obce Kunovice
<br> 7.Žádosti SDH Kunovice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunovice
<br> 8.Žádost MS Podhůří o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunovice
<br> 9.Dohody o ukončení platnosti smluv s AAA Forest,s.r.o <.>
<br> 10.Pronájem rodinného domu čp.37
<br> 11.Slevy z nájmu obecních prostor
<br> 12.Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2019
<br> 13.Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady-Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
<br> 14.Veřejné osvětlení
<br> 15.Revokace usnesení č.14/25 ze dne 11.5.2020,zařazení správního území obce Kunovice do
<br> územní působnosti MAS Rožnovsko na období 2021-2027,realizované Místní akční skupinou
<br> Rožnovsko
<br> 16.Kanalizace u stavby „Chodník podél komunikace II/150 u kaple v obci Kunovice“
<br> 17.Rozpočtové opatření č.3/2020
<br> 18.Informace starosty obce
<br> 19.Diskuse
<br> 20.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 30.6.2020
<br> Sejmuto: 8.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3980218

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz