« Najít podobné dokumenty

Obec Janová - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - silnice II/487

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Př. 16055.pdf (267.52 kB)
pohyblivé pracovní místo délka max 50m
<br> SLV
<br> „.a—=- — —-,_
<br> ('“-__r \
<br> wich? $U|919A5+q170 unqe; nouugwmd souzm
<br> WD—Z zadava“ STRABAG a.s <.>
<br> © 5.r.O.Datum:
<br> VÝROBA DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1 252020
<br> "'“" '“ 713.<.>.me mmm znama" Bc.XXXXX XXXXXXX Název stavby:
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ."SIL."ma'/: ÚSTÍ U VSETÍNA - HOVEZI.ZÁLIVKY"
2020-16055(1).pdf (297.32 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br>
<br> Č.j.: MUVS-S 16055/2020/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Vsetín 26.06.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací
<br> a veřejně příslušných účelových komunikací dle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“),ve spojení s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „správní řád“),na základě návrhu spol.STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Na Bělidle 198/21,110 00
<br> Praha,kterou zastupuje spol.VÝDOZ s.r.o <.>,IČO 25549260,Parková 488,768 21 Kvasice,(dále jen
<br> „navrhovatel“),doručeného dne 23.06.2020 <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/487 v k.ú.Hovězí,Janová a Ústí u Vsetína,z důvodu provedení opravy silnice č.II/487,která
<br> bude provedena v termínu od 01.07.2020 do 31.07.2020 (max.pět dnů v uvedeném termínu) <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována umístěním níže uvedených svislých
<br> dopravních značek (SDZ) a dopravních zařízení (DZ),které budou na dotčené pozemní komunikaci umístěny
<br> dle situace dopravního značení „Sil.II/487: Ústí u Vsetína – Hovězí,zálivky“,která tvoří nedílnou součást
<br> tohoto stanovení <.>
<br> - SDZ č.A 15 Práce s dodatkovou tabulkou č.E 4 Délka úseku
- SDZ č.B 21a Zákaz předjíždění
- SDZ č.B 26 Konec všech zákazů
- DZ č.Z 1 Dopravní kužel
- DZ č.Z 7 Pojízdná uzavírková tabule <.>
<br> Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komu...

Načteno

edesky.cz/d/3979863

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz