« Najít podobné dokumenty

Obec Běstvina - Usnesení z jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běstvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu
OBEC BĚSTVINA
<br> Běstvina 29,538 45 Běstvina e-mai|:podatelna©obecbestvina.cz,tel.: 469 662 106,739 073 098 datová schránka: u4dbpe9
<br> USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Běstvina,konaného dne 25.června 2020 od 18.00 hodin na OÚ Běstvina
<br> Zastupitelstvo obce: Schvaluje:
<br> 1/3/20 ověřovatele zápisu Karla Jelínka a Ing.XXXXXXXX XXXXXX,jako zapisovatelku lng.Zdeňku Brožkovou
<br> X/X/XX program zasedání dle pozvánky a projednání objednání opravy místní komunikace v Pařížově a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
<br> 3/3/20 rozpočtovou změnu č.212020,která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva
<br> 4/3/20 žádost XXXX XXXXXX Petruse,trvale bytem Běstvina X o příspěvek na sociální péči ve výši 800 Kč/ měsíc pro Dům s pečovatelskou sužbou Třemošnice
<br> 5/3/20 žádost o odpuštění poplatků za vodu Mateřské škole Běstvina,se sídlem Běstvina 111,a to jak poplatek za spotřebovanou vod u,tak pevnou složku vody v roce 2020,2021 a 2022 <.>
<br> 613/20 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/22420 na investiční akci Veřejné osvětlení nového chodníku Rostejn,která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva
<br> 7/3/20 pořízení nového plynového kotle do prostor zdravotního střediska v Běstvině č,p.46
<br> 8/3/20 výběr nejvýhodnější cenové nabídky na realizaci zakázky: Výměna plynového kotle v budově č.p.46 v Běstvině (prostor zdravotního střediska),a to nabídku firmy Vodoinstalatérství - topenářství XXXXXXXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX,a ukládá starostce sepsat smlouvu o dílo a zajistí realizaci výměny kotle na zdravotním středisku <.>
<br> 9/3/20 navrženou Územní studii P1 Běstvina
<br> 10/3/20 záměr opravit místní komunikaci v Pařížově před č.p.41 a ukládá starostce kontaktovat firmu Novotny s.r.o.a objednat opravu <.>
<br> Neschvaluje:
<br> 11/3/20 prodej pozemků p.č.217/3 a 217/1 k.ú.Pařížov do doby,než bude upraven územní plán obce vtéto části tak,aby bylo možné na obou pozemcích realiz...

Načteno

edesky.cz/d/3977720

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běstvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz