« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY f „vm.V _______ Odbor dopravy a silničního hospodářství ' 'i' náměstíT.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336 „ 264 80 Sedlčany
<br> “v,<.>
<br> Č.j.OD/12925/2020-2 Hul Vyřizuje: lva Hulanová Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech 25.června 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán Státní Správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení Š 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podané žádosti dne 24.6.2020 společností 3K značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,Jiráskova 1519,251 01 (dále jen „žadate|") a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘPSK Dl v Příbrami a v Benešově
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením % 124 odst.6,5 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a na základě Š 171 zákona č.500/2004 Sb.Správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany,z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné údržby,které nevyžadují úplné omezení silničního provozu,v rozsahu obsažených v „Zásadách pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích — TP 66.(v obci — B/1,B/2,8/3,8/6,8/7,B/8,B/l4.2,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3 a mimo obec — C/l,C/2,C/4,C/5,C/6,C/lOc,C/ 11,C/12,C/13,C/14) <.>
<br> Termín: 1.7.— 31.3.2021
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích —TP 66".V základním rozměru dopravního značení <.>
<br> 2.Odpovědný subjekt za instalaci a provedení úpravy DZ,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úp...

Načteno

edesky.cz/d/3974300

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz