« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Závěrečný účet obce za rok 2019_1.část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2019_1.část
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br>
sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
Obec Boháňka
s
<br>
<br>
<br>
271357 IČO
Adresa
<br> ulice,č.p.Boháňka čp.27
<br> obec Boháňka
<br> PSČ,pošta 50801 Hořice v Podkrkonoší
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 493696526
<br> fax
<br> e-mail ou@bohanka.cz
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Účetní výkazy k 12/2019
<br>
<br>
<br>
13.06.2020
15:09:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (bohanka),verze: 2019.01
<br> Strana
1 z 6
<br>
<br>
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br>
POL Název položky
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
<br>
Skutečnost
<br>
<br>
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 660 000,00 830 000,00 892 524,90
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 18 000,00 24 730,38
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 70 000,00 80 000,00 83 508,89
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 777 371,08
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 50 000,00 49 210,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 731 632,00 1 748 577,48
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - - 0,90
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 71 136,00 71 135,80
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 150 000,00 195 000,00 191 578,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 3 100,00 3 060,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 1...

Načteno

edesky.cz/d/3972806

Meta

Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz