« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Program 18. řádného zastupitelstva konaného dne 23. 6. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program
Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
Program 18.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice,které se uskuteční dne 23.6.2020 od 18.00 hod na Obecním úřadu obce Třešovice
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019
4.Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
5.Projednání přezkumu hospodaření za rok 2019
6.Projednání žádosti o dar od společnosti Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o <.>
7.Projednání darovací smlouvy mezi obcí Třešovice a Pekařstvím a cukrářstvím Kodádek s.r.o <.>
8.Projednání zařazení obce do území působnosti MAS Strakonicko,z.s.pro období 2021 - 2027
9.Projednání návrhu rozpočtu opravy kanalizace v obci od stavební společnosti XXXXX XXXXX
XX.Projednání návrhu rozpočtu opravy silnic v obci od stavební společnosti XXXXX XXXXX
XX.Projednání nabídky koupě programu Codexis pro obecní účely
12.Výběr společností,které obec osloví kvůli revitalizaci obecního pozemku p.č.1501
13.Projednání výše příspěvku na Dětský den konaný dne 27.6.2020
14.Ostatní
15.Diskuze
V Třešovicích dne 15.6.2020 XXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3972152

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz