« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zápis zasedání Zastupitelstva obce Rantířov ze dne 22. 6. 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zastupitelstvo 22.6. 2020.pdf [0,33 MB]
1
<br>
<br> Obec Rantířov
<br> Zastupitelstvo obce Rantířov
<br> Zápis
<br> zasedání Zastupitelstva obce Rantířov <,>
<br> konaného dne 22.6.2020,od 18:00 hodin v KD Rantířov
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Omluveni zastupitelé: Ing.XXXX XXXXXX
<br>
<br> Přítomni z řad občanů: viz prezenční listina
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
<br> v 18:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným.Jako předsedající byl
<br> stanoven zastupitel XXXXX XXXXXXX (dále jako „předsedající“) <.>
<br>
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a XXXX XXXXX Pavlíčka a
<br> zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
<br> přítomným občanům.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/3/20:
<br> Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a pana
<br> Radka Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br> Usnesení č.1/3/20 bylo schváleno
<br>
<br>
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br>
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu,v souladu s informací
<br> zveřejněnou na úřední desce obce a vyzval členy zastupitelstva k jeho případnému
<br> doplnění.Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání v bodě 9 o bod 9a)
<br> Schválení koupě interaktivního LCD panelu + sada programů pro PO MŠ Kaštánek
<br> Rantířov <.>
<br>
Program jednání:
<br>
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> 3) Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obsluž-
<br> nosti na území Kraje Vysočina,území obce Rantířov
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3971799

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz