« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyteoretický výzkum v oboru termodynamiky <,>
modelování termofyzikálních vlastností kapalin a fázových přechodů pomocí nástrojů molekulárních simulací <,>
programování podpůrných nástrojů pro MS (např.MATLAB,C/C++,Fortran,Python) <,>
porovnání výsledků MS s vlastními experimenty a daty z literatury <,>
spolupráce s vědeckými týmy Laboratoře termofyzikálních vlastností a Laboratoře fázových přechodů <,>
zapojení do publikační činnosti týmu <.>
Požadované vzdělání: doktorské (fyzikální chemie,matematická fyzika,fyzikální inženýrství apod.) Požadované znalosti a schopnosti:
nejméně 2 roky zkušenosti v oblasti molekulárních simulací a s nástroji pro MS (DL_POLY,Gromacs,ms2,apod.) <,>
publikační činnost,případně další výsledky odpovídající délce a charakteru praxe <,>
pokročilá programátorská zdatnost (MATLAB,případně C/C++,Fortran,Python) <,>
samostatný a zodpovědný přístup k řešení výzkumných úkolů <,>
znalost anglického jazyka na úrovni C1/C2 <.>
Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s předpokládaným prodloužením v případě dobrých výsledků.Výše úvazku: 100 % Předpokládané datum nástupu: 1.října 2020.Nabízíme:
hrubou mzdu 38 000 Kč + odměny závislé na výkonnosti a publikování <,>
stabilní zázemí,rovné příležitosti <,>
stravenky <,>
vlastní rekreační zařízení <.>
přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu vins@it.cas.cz (Ing.XXXXXX XXXX,Ph.D.) <,>
uchazeči demonstrují splnění požadavků ve svém životopisu uvedením konkrétního typu a délky výzkumné praxe nebo typu a rozsahu znalostí <,>
po uplynutí data uzávěrky přihlášek provede výběrová komise užší výběr uchazečů,kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru <,>
uchazeči,kteří absolvují osobní pohovor,budou informováni o výsledku výběru e-mailem <.>
Uzávěrka přihlášek: 24.08.2020
Dovolujeme si Vás informovat,že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje,a to za ...

Načteno

edesky.cz/d/3971134

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
29. 09. 2020
29. 09. 2020
25. 09. 2020
24. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz