« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Návrh závěrečného účtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 19
Licence: DF3U XCRGBZUC / ZN1 (24012019 / 01012019)
<br>
Obec Masojedy
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> 20.06.2020 22h17m52s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 7
<br> sestavený ke dni 20.06.2020
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00665151
<br> název Obec Masojedy
<br> ulice,č.p.Masojedy 27
<br> obec Masojedy
<br> PSČ,pošta 282 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 321 677 902
<br> fax
<br> e-mail masojedy@gmail.com
<br> WWW stránky masojedy.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> 20.06.2020 22h17m52s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 7
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 1 434 600,00 1 512 150,00 1 485 365,02
<br> Nedaňové příjmy 39 245,00 49 245,00 48 287,63
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 65 400,00 85 063,28 85 063,28
<br> Příjmy celkem 1 539 245,00 1 646 458,28 1 618 715,93
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 300 000,00 326 000,00 325 537,93
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 8 000,00 7 882,22
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 25 000,00 27 000,00 26 599,41
0000 1...

Načteno

edesky.cz/d/3968878

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz