« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Informace o zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zasedání zastupitelstva města
Městský úřad Dolní Bousov
<br> Informace o zasedání zastupitelstva města ve smyslu
§ 93 zákona č.128/2000 Sb.v platném znění
<br>
PROGRAM:
1.Zahájení,schválení programu zasedání
2.Ověření zápisu,jmenování ověřovatelů
3.Informace MěÚ a rady města
4.Projednání závěrečného účtu města Dolní Bousov za r.2019
preojednání účetní závěrky
projednání rozpočtového opatření č.4/2020
5.Projednání podání
6.Diskuse
7.Usnesení
8.Závěr
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 1.července 2020
od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu <.>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX
starosta města v.r <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 23.6.2020 současně zveřejněno na elektronické úřední desce města www.dolni-bousov.cz

Načteno

edesky.cz/d/3964630

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz