« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 15.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 15.6.2020
<br> Usnesení č.156/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m í žádost pana ****,bytem ****,který žádá o prodloužení Smlouvy nebytových prostor,pozemků areálu koupaliště V Bavorově a u kl á d á starostovi města dojednat schůzku se současným zájemcem <.>
<br> Usnesení č.157/2020 Rada města s e h v a l u j e výpověď ze Smlouvy o pronájmu pozemku s panem ****,bytem ****,Výpovědní lhůta činí 3 měsíce <.>
<br> Usnesení č.158/2020
<br> Rada města b e r e n a vč (1 o m i žádost pana ****,bytem ****,který žádá o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp.7 V Bavorově.Dále žádá o možnost rozšíření využití o půjčovnu a balíkovnu <.>
<br> Usnesení č.159/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í návrh Smlouvy o pronájmu výčepních prostor a zařízení kulturního domu vBavorově stím,že je třeba dopracovat pravidla na pronájem celého kulturního domu v Bavorově <.>
<br> Usnesení č.160/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/542/20 reg.č.452— 02-23/20 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizace projektu „Nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Bavorov“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 300.000,-- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.161/2020
<br> Rada města s 0 h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/654/20 reg.č.428- 01-154/20 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizace projektu „Rok 2020 plný řemesel a kultury v Bavorově“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve Výši 30.000,-- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.162/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí účelové dotace V rámci Programu obnovy venkova Jihočeskéh...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 15.6.2020
<br> Usnesení č.156/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m í žádost pana ****,bytem ****,který žádá o prodloužení Smlouvy nebytových prostor,pozemků areálu koupaliště V Bavorově a u kl á d á starostovi města dojednat schůzku se současným zájemcem <.>
<br> Usnesení č.157/2020 Rada města s e h v a l u j e výpověď ze Smlouvy o pronájmu pozemku s panem ****,bytem ****,Výpovědní lhůta činí 3 měsíce <.>
<br> Usnesení č.158/2020
<br> Rada města b e r e n a vč (1 o m i žádost pana ****,bytem ****,který žádá o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp.7 V Bavorově.Dále žádá o možnost rozšíření využití o půjčovnu a balíkovnu <.>
<br> Usnesení č.159/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í návrh Smlouvy o pronájmu výčepních prostor a zařízení kulturního domu vBavorově stím,že je třeba dopracovat pravidla na pronájem celého kulturního domu v Bavorově <.>
<br> Usnesení č.160/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/542/20 reg.č.452— 02-23/20 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizace projektu „Nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Bavorov“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 300.000,-- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.161/2020
<br> Rada města s 0 h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/654/20 reg.č.428- 01-154/20 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizace projektu „Rok 2020 plný řemesel a kultury v Bavorově“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve Výši 30.000,-- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.162/2020
<br> Rada města s e h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí účelové dotace V rámci Programu obnovy venkova Jihočeskéh...

Načteno

edesky.cz/d/3963113

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz