« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Aukční vyhláška č. EAS/PT/30-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ill ||| |I||II||| | | IIIIIIIH||||l||||||||||||||| II III II" III II"" III
<br> 13041ICI2020-HMPR
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> č.EASIPTI30-2020
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama';etku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 22.6.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 16.7.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je oddělení Prachatice,odbor Hospodaření s majetkem státu,Uzemni pracoviště Ceské Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.Markéta Buškové,tel.: 388 608 260,e-mail: MarketaBuskova©uzsvmcz <.>
<br> ll.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná JUDr.XXXX XXXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu,Územní pracoviště České Budějovice,pověřená na základě Příkazu generálního ředitele č.61201 9,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br>.pozemková parcela &.2725 o výměře 64 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: neplodná půda <.>
<br>.pozemková parcela č.272/6 o výměře 5 m2,druh pozemku: ostatní...
Obsah vyvěšení
Ill ||| |I||II||| | | IIIIIIIH||||l||||||||||||||| II III II" III II"" III
<br> 13041ICI2020-HMPR
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> č.EASIPTI30-2020
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama';etku.cz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek aukce se stanovuje na den 22.6.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 16.7.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je oddělení Prachatice,odbor Hospodaření s majetkem státu,Uzemni pracoviště Ceské Budějovice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.Markéta Buškové,tel.: 388 608 260,e-mail: MarketaBuskova©uzsvmcz <.>
<br> ll.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná JUDr.XXXX XXXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu,Územní pracoviště České Budějovice,pověřená na základě Příkazu generálního ředitele č.61201 9,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je níže uvedený majetek:
<br>.pozemková parcela &.2725 o výměře 64 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: neplodná půda <.>
<br>.pozemková parcela č.272/6 o výměře 5 m2,druh pozemku: ostatní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz