« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog – botanik (774)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog – botanik (774)
Str.1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
<br> vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog – botanik (XXX)
<br> v Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (142) <,>
<br> Odbor monitoringu biodiverzity (140)
<br>
<br> Praha,22.6.2020,č.j.: SR/0072/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 22.6.2020
<br>
Informace o služebním místě:
<br>  profese: věcný garant projektu – botanik <,>
 obory služby: 52.Ochrana přírody a krajiny <,>
 Oddělení: sledování biotopů a druhů rostlin (142) <,>
 Odbor: monitoringu biodiverzity (140) <,>
 služební úvazek: 1,0 <,>
 služební poměr: ve služebním poměru na dobu určitou po dobu trvání projektu
<br> „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace
maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České
republice“ (nejdéle do 31.12.2023) <,>
<br>  místo výkonu služby: Praha <,>
 předpokládaný nástup: 1.srpen 2020 za předpokladu dokončení výběrového řízení
<br> nebo dle domluvy <,>
 platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  celorepublikovou koordinaci botanické části projektu „Monitoring a mapování vybraných
druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území
v národně významných územích v České republice“;
<br>  spolupráci na uzavírání smluv s externími dodavateli a přebírání výstupů jejich práce;
<br>  hodnocení XXX o výskytu cévnatých rostlin pořízených díky projektu a případně také dat
z celorepublikové Nálezové databáze ochrany přírody (https://portal.nature.cz/nd/) <.>
<br>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>
 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu;
<br>  osobní zájem o problematiku ochrany přírody,organizační schopnosti,iniciativní přístup
k řešení úkolů,komunikativnost <.>
<br>
Za výhodu považ...

Načteno

edesky.cz/d/3961395

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz