« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis z jednání OZ 13.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 13. 5. 2020
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy
dne 13.5.2020
<br>
<br>
Jednání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,sl.A.Jarkovská,p.J <.>
Kovář a p.Z.Semerád
Omluvena: p.H Kučerová
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.účetní závěrka za rok 2019
3.rozpočtové opatření č.2
4.různé
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.Zd.Semerád a pí.A Jarkovská
<br> 1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 26.2.2020 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br> 2.Účetní závěrka za rok 2019
<br> p.Jarkovská předložila návrh účetní závěrky.Po prostudování
finančních a účetních výkazů O.Z.schválilo účetní závěrku za rok
2019
<br>
Pro 6 Proti 0
<br>
<br>
3.Rozpočtové opatření č.2
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.2 <.>
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.2 bez připomínek
<br>
Pro 6 Proti 0
<br> 4.Různé
<br> a) Linka bezpečí
Zastupitelstvo projednalo žádost o pokračování podpory Linky
bezpečí,z.s <.>
<br> Pro pokračování 0 Proti 6
<br> b) Žádost pana I.J.o opravu tekoucí vody nad nemovitostí
Zastupitelé žádost pana I.J.projednali a odpověděli zamítavě <.>
<br> c) Nabídka firmy Atlas software
Zastupitelé nabídku firmy ( Monitor obecní samosprávy,100+ více
praktických návodů) projednali a rozhodli následovně
<br> Pro 1 Proti 5
<br> d) Prodej palivového dřeva z obecního lesa
<br> Zastupitelé stanovují cenu za tvrdé palivové dřevo na minimálně
1.000,- Kč/m3,občané hlášení k trvalému pobytu v obci Masojedy
mohou dřevo zakoupit za zvýhodněnou cenu 750,- Kč/m3 <.>
Zvýhodněný prodej je omezen na 20m3 na číslo popisné s trvale
hlášeným občanem <.>
Cena za měkké palivové dřevo 500,- Kč/ m3 <.>
Zájemci o...

Načteno

edesky.cz/d/3959260

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz