« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE srásnoóssxšao KŘÁJÉ ss Šimška \! PRAXE
<br> Váš dopis zn.: Ze dne:
<br> Svp.zn.: S-KHSSC 22825/2020 C.j.: KHSSC 22825/2020
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: michal.novotny©khsstc.cz
<br> Datum: 12.května 2020
<br> Pozvánka ke zkouškám znalosti hub V roce 2020
<br> pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z Vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem vPraze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny
<br> 23.června 2020 (úterý) V 10.00 hodin
<br> v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br> Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání kvýrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely.Zákon č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém © 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví © 24 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.475/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) <.>
<br> Dittrichova 17 * 128 01 Praha ...

Načteno

edesky.cz/d/3959259

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz