« Najít podobné dokumenty

Obec Pernarec - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Pernarec dne 29.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pernarec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
POZVÁNKA
<br> na 13.veřejné zasedání zastupitelstva obce Pernarec,které se bude konat dne 29.6.2020 od 19.00 hod.v zasedací místnosti OU Pernarec
<br> Program : 1.Zahájení 2.Schválení programu jednání 3.Určení ověřovatelů zápisu 4.Kontrola usnesení ze zasedání dne 21.5.2020 5.Závěrečný účet obce Pernarec a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Účetní závěrka obce Pernarec za rok 2019 Závěrečný účet včetně účetní závěrky DSO Mikroregion Hracholusky za rok 2019
<br> 8.Změna rozpočtu — rozpočtové opatření č.2/2020
<br> 9.Zápis do kroniky obce za rok 2019 10.Přijetí dotací od Plzeňského kraje 11.Přijetí dotace od Ministerstva financí na výměnu otvorových prvků ZŠ
<br> Pernarec 12.Smlouva o dílo restaurování věžních hodin kostel sv.Mikuláše Pernarec 13.Smlouva o dílo oprava částí místní komunikace 222c 14.Cenová nabídka na administraci žádosti o dotaci na chodník podél komunikace
<br> 15.Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti v k.ú.Něšov 16.Žádost o změnu územního plánu v k.ú.Málkovice u Pernarce - Ničová 17.Čerpání vody z rybníka ve Skupči 18.Žádost o zrušení předkupního práva na byt č.1 v čp.133 Pernarec 19.Různé 20.Diskuze 21.Závěr
<br> “?
<br> za Obec Pernarec Mgr.XXX XXXXX
<br> starosta © % & fw? % Vyvěšeno na úřední desce dne: ' - '
<br> Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: Já í MÍČ OBEC PERNARÍEC
<br> ' / A Sejmuto z úřední desky dne: (ÍÚ.7i/ M/I/Ú / PERNAREC 62 Sejmuto z internetové úřední desky dne: jg 7Š/ zlým 330 36 i ' IČ: 00258229,DIČ: 0200258229

Načteno

edesky.cz/d/3958242

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pernarec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz