« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – právník (180)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – právník (180)
Stránka 1 z 4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – právník (XXX)
<br> v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321) <,>
<br> Samostatný odbor právně-personální (320)
<br>
Praha 19.6.2020,č.j.: SR/0071/US/2020 - 1
Vyvěšeno na úřední desce: 19.6.2020
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: právník
<br>  Obor služby: 22.Legislativa a právní činnost,37.Veřejné investování a zadávání
veřejných zakázek
<br>  Oddělení: právní podpory a veřejných zakázek
<br>  Odbor: Samostatný odbor právně-personální
<br>  Služební úvazek: 1,0
<br>  Služební poměr: na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky)
<br>  Místo výkonu služby: AOPK ČR,Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 4 – Chodov
<br>  Předpokládaný nástup: 15.7.2020 (za předpokladu dokončení výběrového řízení)
<br>  Platová třída: 13 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  komplexní právní činnost v oblasti soukromého práva <,>
<br>  příprava a kontrola smluvních dokumentů,příprava žalob a podání,zastupování AOPK
ČR před soudy <,>
<br>  poskytování právní podpory jednotlivým odborným útvarům AOPK ČR v oblasti
závazkového práva a veřejných zakázek <,>
<br>  účast na zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  účast na tvorbě vnitřních předpisů organizace <.>
<br> Ke službě požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání (minimálně v magisterském studijním programu) <,>
<br> Za výhodu považujeme:
<br>  praktickou znalost zákona č.č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník a/nebo zákona
č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br>  zkušenosti v oblasti závazkového práva <,>
<br>  dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet) <,>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br>  komuni...

Načteno

edesky.cz/d/3958079

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz