« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
<br>
<br> XXXXXXX XXXX Botanik – expert na hodnocení dat (XXXX)
<br> v Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (142),v Odboru monitoringu biodiverzity (140)
<br> na ústředí AOPK ČR v Praze
<br>
<br> Na čem budete především pracovat:
<br>  Agenda související s naplněním Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000
<br> v ČR,jmenovitě hodnocení stavu předmětů ochrany (rostlin,biotopů) na úrovni evropsky
<br> významných lokalit (aktivita C1 projektu) a hodnocení dopadů managementu na tyto
<br> předměty ochrany (aktivita A2 projektu).Především jde o zpracování a vyhodnocení
<br> dostupných dat za účelem systematického zlepšení péče o lokality <.>
<br>  Jedná se o nové projektové místo na plný úvazek vznikající díky Integrovanému projektu
<br> LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice (po dobu trvání projektu - až do
<br> 31.12.2025).Nástup je možný ihned po ukončení výběrového řízení (nebo dle domluvy) <.>
<br>
Co je pro výkon pozice nezbytné:
<br>  VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni ve studijním programu botanika nebo
podobném (vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni výhodou) <,>
<br>  iniciativní přístup k řešení úkolů,chuť a ochota učit se novým věcem,komunikativnost <.>
<br>
Za výhodu považujeme:
<br>  dlouhodobý zájem o botaniku,floristiku nebo fytocenologii <,>
<br>  schopnost pracovat samostatně a zároveň organizační schopnosti <,>
<br>  zkušenosti s hodnocením botanických a fytocenologických dat,znalost příslušných
statistických postupů včetně mnohorozměrných analýz <,>
<br>  dovednost práce se statistickým software,např.R,Python <,>
<br>  uživatelskou znalost práce s GIS <,>
<br>  zkušenost s týmovou prací a koordinační rolí,přátelský přístup ke spolupracovníkům <,>
<br>  zkušenost s řešením velkého úkolu <,>
<br>  orientace v oboru ochrana přírody,osobní zájem o problematiku ochrany přírody <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3958078

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz