« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 8.veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 8.veřejné zasedání zastupitelstva obce
O b e c Otěšice
<br>
<br> P o z v á n k a
<br> Svolávám v souladu s § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění 8.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otěšice <.>
<br> na středu 18.března 2020 od 18.30 hodin
<br> do budovy OÚ Otěšice
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a schválení programu jednání
<br> 2.Ověření zápisu
<br> 3.Zpráva o činnosti OÚ
<br> 4.Zpráva o hospodaření v mezidobí
<br> 5.Projednání Smlouvy o spolupráci s Meridian Nová Energie s.r.o <.>
<br> 6.Seznámení se Studií a variantním řešení k čističce odpadních vod
<br> 7.Projednání žádostí občanů
<br> 8.Projednání žádosti o dotaci na provoz místní prodejny COOP
<br> 9.Projednání žádosti o dotaci na zalesnění obecních lesů
<br> 10.Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii
<br> 11.Zpráva inventarizační komise k inventarizaci obecního majetku za rok 2019
<br> 14.Různé
<br> Info Knihovnice skončila – provoz pokračuje,není kronikář
<br> Ořez stromů
<br> Čekárna
<br> 15.Diskuze
<br> 16.Závěr
<br> XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
Vyvěšeno dne :.10.3.2020
<br> Sejmuto dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2019

Načteno

edesky.cz/d/3956882

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz