« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Oznámení o výběrovém řízení č. CST/006/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
||| ||| IIIIIIIIIIIIIIII | Illl || ||||||I|ll||ll|||||| I "|| || "|| | Illll l |||
<br> 1800/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CST/1719/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice,Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovice
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.CST/006/2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Libějovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 16.června 2020
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví Ceské republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek A.Pozemky:
<br>.pozemek stavební parcela číslo 133 o výměře 5 966 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: bez čp/če,jiná stavba,stavba stojí na pozemku p.č.: St.133
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 444/4 o výměře 752 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: zeleň
<br> B.Stavba:
<br>.stavba bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128 ve vlastnictví jineho vlastníka (LV 459)
<br> Ke stavbě bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128,má předkupní právo dle 6 3056 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (Élie jen „zákon č.89/2012 Sb.“),vlastník pozemku stavební parcely číslo 128 <.>
<br> vše vkatastrálnim území Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> St...
Obsah vyvěšení
||| ||| IIIIIIIIIIIIIIII | Illl || ||||||I|ll||ll|||||| I "|| || "|| | Illll l |||
<br> 1800/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CST/1719/2020-CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice,Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovice
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.CST/006/2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Libějovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 16.června 2020
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví Ceské republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek A.Pozemky:
<br>.pozemek stavební parcela číslo 133 o výměře 5 966 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: bez čp/če,jiná stavba,stavba stojí na pozemku p.č.: St.133
<br>.pozemek pozemková parcela číslo 444/4 o výměře 752 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: zeleň
<br> B.Stavba:
<br>.stavba bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128 ve vlastnictví jineho vlastníka (LV 459)
<br> Ke stavbě bez čp/če,jiná stavba,na pozemku stavební parcele číslo 128,má předkupní právo dle 6 3056 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (Élie jen „zákon č.89/2012 Sb.“),vlastník pozemku stavební parcely číslo 128 <.>
<br> vše vkatastrálnim území Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> St...

Načteno

edesky.cz/d/3950464

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz