« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Oznámení o výběrovém řízení č. CST/005/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ill||||II|||l|llI||l|||||||||||l|||I|||||||II||||IIIII||l||l|||||l|ll|
<br> 2008/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CSTI1902/2020—CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CSTí005i2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Liběiovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 16.června 2020
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br> » pozemek stavební parcela číslo 13111 o výměře 1 990 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čpíče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.131/1
<br>.pozemek stavební parcela číslo 132 o výměře 1 144 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.132
<br> vše vkatastrálnim územi Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Nemovité věci se nacházejí v okrajové části obce Libějovice uvnitř parku Nového zámku,jehož vlastníkem je firma Mellkings holding a.s.Jedná se o bývalý sklad Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.Předmětná stavby sloužily ke skladování munice a pohonnýc...
Obsah vyvěšení
Ill||||II|||l|llI||l|||||||||||l|||I|||||||II||||IIIII||l||l|||||l|ll|
<br> 2008/CST/2020-CSTM Čj.: UZSVM/CSTI1902/2020—CSTM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště České Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Strakonice,Velké náměstí 216,386 01 Strakonice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.CSTí005i2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Liběiovice,obec Libějovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 16.června 2020
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br> » pozemek stavební parcela číslo 13111 o výměře 1 990 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čpíče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.131/1
<br>.pozemek stavební parcela číslo 132 o výměře 1 144 m2,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> součástí je stavba: bez čplče,jiná stavba stavba stojí na pozemku p.č.: st.132
<br> vše vkatastrálnim územi Libějovice,obec Libějovice,majetek je zapsaný na LV č.60000 vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Strakonice <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Nemovité věci se nacházejí v okrajové části obce Libějovice uvnitř parku Nového zámku,jehož vlastníkem je firma Mellkings holding a.s.Jedná se o bývalý sklad Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.Předmětná stavby sloužily ke skladování munice a pohonnýc...

Načteno

edesky.cz/d/3950462

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz