« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - El. ZZO č.10. 15.4.2020 - "Omezení Covid"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

El. ZZO č.10. 15.4.2020 - "Omezení Covid"
ZZO - 15.4.2020
<br> [1]
<br>
<br>
<br>
Zápis z elektronického zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 15.4.2020 od 20.00 hod <.>
Rozhodnutím starosty obce bylo na základě vládních nařízení v ohledu na
<br> omezení šíření nákazy COVID 19 provedeno elektronické hlasování zastupitelů
<br>
<br> Oslovení účastníci k hlasování: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Martina
<br> Oubramová,XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Bc.Veronika
<br> Exnerová
<br>
<br> Oslovení účastníci hlasování: 9
Omluveni: ------
Neomluveni: L.Jezbera – bez reakce na výzvu k hlasování <.>
Zúčastněno el.Hlasování: 8z8
Zapisovatel: M.Korbel
Ověřovatelé: Ing.XXXX XXXXXX,P.Fofová
<br> Program:
Nákup pozemku 264/8 v katastru obce Boháňka <.>
<br>
1) Starosta seznámil zastupitele s aktuální situací ve vztahu COVID 19 a
<br> důvodech nutnosti elektronického hlasování ve věci nákupu uvedeného
<br> pozemku a zastupitele vyzval k elektronickému hlasování.K uvedenému a
<br> dohodnutému způsobu hlasování nebyly připomínky a všichni zúčastnění
<br> s tímto způsobem souhlasí.Zúčastnění hlasování souhlasí s tím,že výsledek
<br> tohoto hlasování bude po skončení nouzového stavu a umožnění fyzického
<br> hlasování zapsán v následujícím zasedání a tím fyzicky odsouhlasen <.>
<br> Starosta vyzval zastupitele k hlasování a schválení tohoto způsobu hlasování <.>
<br>
<br> Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 9 oslovených
<br>
<br>
<br> 2) ZO bylo seznámeno s navrženým programem <.>
<br> K programu nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br> ZO schvaluje navržený program,způsob schvalování,zapisovatele a
<br> ověřovatele zápisu všemi hlasy účastníků hlasování <.>
<br>
<br> Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 9 oslovených
<br>
<br>
<br> 3) Nákup pozemku 264/8 v katastru obce Boháňka <.>
Starosta obce seznámil zastupitele s již dříve projednávanou nabídkou
<br>
<br> ZZO - 15.4.2020
<br> [2]
<br>
firmy FP majetková a.s.odprodat obci pozemek p.č.264/8 v katastru
obce Boháňka o rozloze 3077m² -...

Načteno

edesky.cz/d/3947684

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz